WAT IS EEN BRANDWACHT

Brandwachten en manschappen worden aangesteld om proactief toezicht te houden op locaties waar strikte eisen gelden met betrekking tot brandveiligheid, preventie en bestrijding. Dit gebeurt vaak op aanbeveling en in opdracht van gemeenten, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en evenementorganisaties.

Daarnaast treden brandwachten ook pro actief op en nemen zij levensreddende maatregelen indien nodig. Ze blussen beginnende branden en kunnen EHBO verlenen. Hiervoor kan ook een industriële brandwacht of een Rijksgediplomeerde brandwacht worden ingeschakeld, afhankelijk van de specifieke vereisten van de opdrachtgever en de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Manschappen voor bedrijfsbrandweer of overheid brandweerkorpsen

DE JUISTE BRANDWACHT OP DE JUISTE PLEK

Wanneer moet u een keuze maken tussen het inhuren van een industriële brandwacht of een repressief inzetbare brandwacht. We zullen hieronder kijken naar de verschillende opties.

UITVAL BRANDMELDCENTRALE OF EEN BLUSINSTALLATIE

Bij het uitvallen van een brandmeldcentrale of blusinstallatie dient er vaak een gelijkwaardigheid te worden gecreëerd door het inzetten van brandwachten. Deze brandwachten nemen dan als het waren de functie over van een defecte installatie.

Alle grote verzekeringsmaatschappijen eisen hiervoor negen van de tien keer de inzet van rijks gediplomeerde brandwachten, ten meer omdat deze zijn opgeleid voor het herkennen van brandgevaarlijk situaties, ruime ervaring hebben en meer kennis hebben in het bestrijden van een brand.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Hierdoor kan er een verschil worden gemaakt in twee categorieën;

  • Industrie
  • Overige

Bij werkzaamheden in de industrie vaak word voldaan met het inzetten van een industriële brandwacht, maar als we kijken naar brandgevaarlijke werkzaamheden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels of andere openbare gebouwen en bedrijfspanden komt de verzekering weer om de hoek kijken. De eisen hier liggen dan weer een stuk hoger en dan voldoet een industriële brandwacht niet.

Evenementen

Hier hebben we weer te maken met andere eisen waaraan de brandwachten moeten voldoen. Deze brandwachten voldoen ook een aanvullende trainingen hebben op het gebied van preventief. Het is niet mogelijk om in deze situatie gebruik te maken van brandwachten zonder deze training.

Er zijn veelvoorkomende gevallen waarin het nodig of wenselijk is om een brandwacht in te zetten. Wij raden altijd aan onze klanten om zich goed te laten informeren over de mogelijkheden en adviseren hen om contact op te nemen met de gemeente of verzekeringsmaatschappij om zekerheid te krijgen aan welke eisen ze moeten voldoen.

Daarnaast adviseren wij ook altijd om van alle rijks gediplomeerde brandwachten een diploma van brandwacht of manschap A te laten tonen. Hiermee kunt u altijd aantonen aan de gemeente of verzekering dat u gekwalificeerd personeel heeft ingehuurd.

Preventieve inzet van brandwachten.

Opleidingen brandwachten

De basis van deze manschappen is gelijk aan die van de  rijks
gediplomeerde brandwachten, echter na het afronden van deze opleiding krijg je
nog een interne opleiding
binnen het brandweerkorps met specifieke trainingen gebaseerd op
brandbestrijding en technische hulpverlening. Jaarlijks moeten deze manschappen
voldoen aan de geoefendheid volgens de geldende standaards om als repressief
inzetbaar te mogen functioneren.

Een reppresief inzetbare manschap is dus een brandwacht die door de overheid
is opgeleid en getraind en in het bezit is van de juiste papieren en trainingen
om werkzaamheden uit te voeren bij een brandweerkorps.