REPRESSIEF INZETBARE BRANDWACHTEN VS INDUSTRIËLE BRANDWACHTEN

Meerdere keren per week krijgen we de vraag, of we het verschil kunnen uitleggen tussen een repressief inzetbare rijks gediplomeerde brandwacht en een industriële brandwacht. Voornamelijk is men benieuwd waarom er een aanzienlijk verschil zit tussen de tarieven van deze twee verschillende brandwachten. Tevens is men benieuwd wanneer je welke brandwacht in moet huren en wat daar wettelijk de eisen van zijn. Hieronder proberen we daar wat meer duidelijkheid in te scheppen. 

BELANGRIJK VOOR U AL KLANT OM TE WETEN: 

  • Rijksgediplomeerde brandwachten 
  • Repressief inzetbare brandwachten(Brandweerman/hulpverlener)
  • Industriële brandwachten

01 – RIJKS GEPDIPLOMEERDE BRANDWACHTEN

In het verleden kon je als buitenstaander een opleiding tot brandwacht volgen zonder ook maar enige ervaring op te doen als brandweerman. Een groot aantal bedrijven hebben in deze periode personeel opgeleid tot rijksgediplomeerd brandwacht zonder dat deze ook repressieve(uitruk) ervaring op hebben gedaan bij een brandweerkorps. Als je deze opleiding goed had afgerond was je als brandwacht inzetbaar. Echter dit betekende niet dat je enige ervaring had in het bestrijden van brand of het voorkomen hiervan.

Van deze rijksgediplomeerde brandwachten lopen er veel in Nederland rond, welke eigenlijk geen enkele ervaring hebben opgedaan bij een brandweerkorps.  Uit onderzoeken is  gebleken dat deze brandwachten toch net die ervaring miste om goed hun werk te kunnen doen, dat er is toen besloten om de opleiding van Rijksgediplomeerde Brandwacht uitsluitend te laten geven door gespecialiseerde bedrijven, met als randvoorwaarde dat de cursist een stage plek moest aangaan bij een brandweerkorps.

Door het wegvallen van deze opleiding tot rijksgediplomeerde brandwacht zonder stage te lopen, ontstond er in de industrie een te kort aan brandwachten die toezicht hielden op werkzaamheden. Hierdoor is de functie industriële brandwacht ontstaan.(zie punt 3)

02 – REPRESSIEF INZETBARE BRANDWACHTEN

Dit zijn brandwachten welke reppresief inzetbaar zijn, dit houdt in dat ze getraind en werkzaam zijn bij een brandweerkorps en volledig mee kunnen draaien in de uitrukdienst van een brandweerkorps.

De basis van deze brandwachten is gelijk aan die van de  rijks gediplomeerde brandwachten, echter na het afronden van deze opleiding krijg je nog een interne opleiding binnen het korps met specifieke trainingen gebaseerd op brandbestrijding en hulpverlening. Jaarlijks moeten deze brandwachten voldoen aan de geoefendheid volgens het IFV om als repressief inzetbaar te mogen functioneren.

Officieel is een reppresief inzetbare brandwacht dus een brandwacht die door de overheid is opgeleid en getraind en in het bezit is van papieren welke je alleen kunt krijgen via de overheid. (Nibra het huidige IFV) 

Een rijks gediplomeerde brandwacht heeft een hoger tarief en is vaak intensiever, langduriger opgeleid. Daarnaast heeft deze rijks gediplomeerde brandwacht een bepaalde houding en mentaliteit welke van essentieel belang is voor het goed uitvoeren van zijn taak. 

03- INDUSTRIËLE BRANDWACHTEN

Industriële brandwachten zijn opgeleid om te kunnen worden ingezet in de petrochemische industrie tijdens onderhoudswerkzaamheden, Shut-downs of andere veel voorkomende situaties, waar werkzaamheden plaatsvinden. Om als industriële brandwacht aan de slag te gaan dien je een aantal korte opleidingen te volgen. Deze opleidingen bestaat uit o.a. kleine blusmiddelen, bedrijfshulpverlener, buitenwacht en ademluchtdrager. Hiermee voldoe je om als brandwacht in de industrie aan de slag te gaan.

Deze opleidingen kan je binnen enkele dagen behalen en na het behalen van deze trainingen mag je jezelf dus industriële brandwacht noemen. Deze brandwachten zijn relatief wat goedkoper dan een rijks gediplomeerde brandwacht.

REPRESIEVE OF INDUSTRIËLE BRANDWACHT INHUREN?

Wanneer moet u een keuze maken tussen het inhuren van een industriële brandwacht of een repressief inzetbare brandwacht. We zullen hieronder kijken naar de verschillende opties.

UITVAL BRANDMELDCENTRALE OF EEN BLUSINSTALLATIE

Bij het uitvallen van een brandmeldcentrale of blusinstallatie dient er vaak een gelijkwaardigheid te worden gecreëerd door het inzetten van brandwachten. Deze brandwachten nemen dan als het waren de functie over van een defecte installatie. Alle grote verzekeringsmaatschappijen eisen hiervoor negen van de tien keer de inzet van rijks gediplomeerde brandwachten, ten meer omdat deze zijn opgeleid voor het herkenen van brandgevaarlijk situaties, ruime ervaring hebben en meer kennis hebben in het bestrijden van een brand.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Hiervoor geldt dat er een verschil kan worden gemaakt in twee categorieën;

  • Industrie
  • Overige

Hierbij geldt dat bij werkzaamheden in de industrie vaak word voldaan met het inzetten van een industriële brandwacht, maar als we kijken naar brandgevaarlijke werkzaamheden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels of andere openbare gebouwen en bedrijfspanden komt de verzekering weer om de hoek kijken.  De eisen hier liggen dan weer een stuk hoger en dan voldoet een industriële brandwacht niet.

EVENEMENTEN

Hier gelden weer andere hele andere regels en is er sprake van het uitsluitend inzetten van rijks gediplomeerde brandwachten. Deze brandwachten moeten tevens een aanvullende opleiding gevolgd hebben als preventiefunctionaris. Het inzetten van een industriële brandwacht zijn in deze situatie geen optie. 

Dit zijn de drie meest voorkomende gevallen waarbij de inzet van een brandwacht is vereist of gewenst. We melden altijd aan onze klanten om zich goed te laten informeren naar de mogelijkheden, en adviseren dan ook om bij de gemeente of verzekeringsmaatschappij te informeren waar u aan dient te voldoen. Verder adviseren wij ook ten aller tijden van alle rijks gediplomeerde brandwachten een diploma van brandwacht of tegenwoordig manschap A te laten overleggen. Hiermee kunt u ten aller tijden aan de gemeente of verzekering aantonen dat u de juiste mensen heeft ingehuurd.

Voor uitgebreiden informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers tijdens kantoortijden.