De rol van een bouwplaats portier

Bij de toegangscontrole is het ook belangrijk dat de bouwplaats portier zorgt voor een gestroomlijnde doorstroming van personeel en voertuigen. Dit omvat het beheren van in- en uitgaand verkeer, het toewijzen van parkeerplaatsen en het instrueren van chauffeurs over veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats. Een goede communicatie met alle betrokkenen, zoals aannemers, leveranciers en bezoekers, is cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels en procedures.

Een bouwplaats portier speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid en beveiliging op een bouwterrein, bouwproject of bouwlocatie. Met een bouwplaats afzetting en toegangscontrole zorgt de portier ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de site, waardoor mogelijke risico’s en incidenten worden verminderd.

De rol van een bouwplaats portier bij toegangscontrole Het belangrijkste doel van een bouwplaats afzetting is ervoor te zorgen dat onbevoegden niet in staat zijn om ongeautoriseerd het terrein te betreden. Dit kan variëren van nieuwsgierige voorbijgangers tot dieven of vandalen die waardevolle materialen willen stelen of schade willen aanrichten. Door het plaatsen van hekken, borden en waarschuwingssignalen wordt duidelijk aangegeven dat het terrein privé is en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.De taak van de bouwplaats portier gaat echter verder dan alleen het bewaken van de afzetting. De portier voert ook toegangscontrole uit om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen het terrein kunnen betreden. Dit omvat het controleren van identiteitsbewijzen, zoals pasjes of badges, en het registreren van bezoekers in een logboek. Door deze maatregelen wordt de traceerbaarheid vergroot en kan eventueel ongewenst gedrag worden gemonitord.

Kortom, een bouwplaats portier speelt een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en beveiliging op een bouwterrein. Met behulp van een bouwplaats afzetting en toegangscontrole zorgt de portier ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de site, waardoor risico’s worden verminderd en incidenten worden voorkomen. Door hun nuchtere aanpak dragen bouwplaats portiers bij aan een soepele werking van het project terwijl ze streng letten op mogelijke bedreigingen.

Toegangscontrole met behulp van MBS WKA helpdesk en Bouwpas

De samenwerking tussen bouwplaats portiers, MBS WKA helpdesk en Bouwpas biedt een geavanceerd systeem voor toegangscontrole op de bouwplaats. Met behulp van dit systeem worden alleen geautoriseerde personen toegelaten tot de werklocatie.

MBS WKA helpdesk fungeert als een centrale hub waar informatie over medewerkers wordt bijgehouden. Hier worden gegevens zoals identificatie, kwalificaties en certificaten geregistreerd en gecontroleerd. Op basis hiervan kan er snel en accuraat bepaald worden welke personen toegang mogen krijgen tot de bouwplaats.

Daarnaast speelt Bouwpas een belangrijke rol in het toegangscontrolesysteem. Met Bouwpas worden persoonsgegevens en certificaten digitaal vastgelegd en gedeeld met de bouwplaats portiers. Zo kunnen zij snel controleren of een persoon voldoet aan de gestelde eisen en veiligheidsnormen.

U kunt onze medewerkers zien als een verlenging van uw veiligheidsplan. Altijd up to date met vakkundig personeel. Onze formule werpt op grote projecten zin vruchten af, hierdoor blijft de veiligheid ten alle tijde gewaarborgd.

De bouwplaats portiers van MBS Brandwachten gaat net een stapje verder als de “normale” portier.  Onze portiers zijn opgeleid tot hulpverlener/brandweerman dit aangevuld met BHV/AED en VCA VOL. Ze hebben ruime ervaring op het gebied van veiligheidstoezicht in de bouw. Het uitvoeren van veiligheidscontrole en toegangscontrole valt ook onder de functieprofiel van onze portiers net als de onderstaande taken op gebied van veiligheid.

  • Het uitvoeren van ID checks in het kader van de Wet keten aansprakelijkheid.
  • Het checken van VCA certificaten
  • Buitenlandse ID verificatie.
  • Enz

Buiten de bovengenoemde controles kunnen we deze combineren met veilig werken op de bouwplaats controles. Zie hiervoor ook onze veiligheidspersoneel.

Leverancier van Net 2 toegangscontrolesystemen

Buiten het leveren van personeel is MBS Group ook uw leverancier voor toegangscontrolesystemen Net2 van Paxton. Deze kunt u in combinatie met personeel huren voor een kort of langere periode. Hierdoor heeft u maar één aanspreekpunt op het gebied van bouwveiligheid en toegangscontrole.

 

Op uw verzoek kunnen we voor elke opdracht een compleet systeem samenstellen naar uw wensen dit aangevuld met het juiste personeel.

Contact