Bouwplaats toezichthouders

Dit is een medewerker welke op een willekeurige  bouwlocatie toezicht houdt tijdens alle fases van de bouw. Het controleren en handhaven op de geldende veiligheidsregels van het project. Het ontlasten van de uitvoerders op het gebied van het naleven van de veiligheidsaspecten van de onderaannemers, maar ook van het eigen personeel. Zo heeft u nooit meer te maken met het probleem dat uw eigen uitvoerders soms wat door de vingers zien op het gebied van veiligheid.

U kunt onze medewerkers zien als een verlenging van uw veiligheidsplan. Altijd up to date met vakkundig personeel. Onze formule werpt op grote projecten zin vruchten af, hierdoor blijft de veiligheid ten alle tijde gewaarborgd.

Poortwachter / bouwplaats portier

En poortwachter houd toezicht bij een ingang van een bouwterrein, bouwproject of een bouwlocatie waarbij een bouwplaats afzetting en een toegangscontrole noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan;

  • tunnels,
  • rijkswegen
  • complexen bouwprojecten

De poortwachters van MBS Brandwachten gaat net een stapje verder als de “normale” poortwachter.  Onze poortwachters zijn opgeleid tot hulpverlener/brandweerman dit aangevuld met BHV/AED en VCA VOL. Ze hebben ruime ervaring op het gebied van veiligheidstoezicht in de bouw. Het uitvoeren van veiligheidscontrole en toegangscontrole valt ook onder de functieprofiel van onze poortwachters net als de onderstaande taken op gebied van veiligheid.

  • Het uitvoeren van ID checks in het kader van de Wet keten aansprakelijkheid.
  • Het checken van VCA certificaten
  • Buitenlandse ID verificatie.
  • Enz

Buiten de bovengenoemde controles kunnen we deze combineren met veilig werken op de bouwplaats controles. Zie hiervoor ook bouwplaats toezichthouders.

Leverancier van toegangscontrolesystemen

Buiten het leveren van personeel is MBS Group ook uw leverancier voor toegangscontrolesystemen. Deze kunt u in combinatie met personeel huren voor een kort of langere periode. Hierdoor heeft u maar één aanspreekpunt op het gebied van bouwveiligheid en toegangscontrole.

 

Op uw verzoek kunnen we voor elke opdracht een compleet systeem samenstellen naar uw wensen dit aangevuld met het juiste personeel.

Contact