De veiligheid voor brandweermensen is in de ARBO-wet en -regelgeving opgenomen. Het veilig kunnen ontvluchten is niet het grootste probleem daar de brandontwikkeling pas na enkele minuten op gang komt en omdat er binnen 30 meter loopafstand een vluchtweg aanwezig dient te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de aanwezige personen de parkeergarage binnen 3 minuten ontvlucht zijn. Het tijdig detecteren van een vuurhaard verlengt de tijd om burgers te laten ontvluchten en waarschuwt in een vroeg stadium de brandweer middels een brandmeldinstallatie zodat zij snel in actie kan komen. MBS Group ondersteund de diverse partijen tijdens het uitvoeren van deze tests. Door het inzetten van gekwalificeerde brandwachten welke direct kunnen ingrijpen mocht er tijdens de test wat fout gaan. Tevens waarborgen ze ook de veiligheid van eventuele toeschouwers en waarnemers.