Net als bij werken op grote hoogte, heeft u als werkgever ook een verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en/of werkomgeving voor uw medewerkers bij werkzaamheden in een besloten ruimte.

Ook heeft u een verplichting om bij specifieke werkzaamheden welke staan omschreven in de basisinspectiemodule(BIM) van de VBVBE (Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie) zorgen te dragen voor een snelle en veilig uitgevoerde noodprocedure in geval van een calamiteit.

GETRAIND PERSONEEL MET DE JUISTE MIDDELEN

Het uitvoeren van reddingsacties dient uitsluitend te worden gedaan door getraind en ervaren personeel, dit in combinatie met de juiste reddingsmiddelen zoals omschreven in de Basis Inspectie Module(BIM). Het reddingsteam dient gecertificeerd te zijn volgens de standaarden van het NFPA. MBS Group BV levert deze teams voor het redden uit besloten ruimtes(Confined space rescue). U kunt hierbij denken aan werkzaamheden op locaties zoals:

  • silo’s
  • Gierputten
  • Opslagtanks
  • Kruipkelders
  • Rioolgemalen
  • Waterzuiveringsinstallaties
  • Putten/sluiven
  • Overige besloten ruimtes

Voor alle soorten werkzaamheden hebben wij het juiste personeel. Ook de veiligheid van uw personeel waarborgen? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers of vul het online contact formulier in.

Voor directe inzet van onze medewerkers belt u met het 24/7 piketnummer 06 -27 03 03 49.